Inducoat kende een gestage groei, breidde haar klantenbestand en productaanbod uit en bouwde een sterke reputatie op als een betrouwbare leverancier van coatings. In 2018 besloot AkzoNobel om haar Sikkens Service Centers te voorzien van Inducoat. Die stap markeert de kracht van samenwerking in onze industrie. Het respect voor ons specialisme in combinatie met ons ontzag voor de indrukwekkende marktkracht van Sikkens is tot op de dag van vandaag mooi om mee te maken.