Home / Artikelen / Risicos Van Schimmels Voor De Gezondheid

Risico’s van schimmels voor de gezondheid

Schimmels zijn zowel binnenshuis als buitenshuis aanwezig en kunnen diverse gezondheids- en milieurisico’s met zich meebrengen. Blootstelling aan schimmel binnenshuis kan uiteenlopende gezondheidsproblemen veroorzaken, van lichte irritaties tot ernstige aandoeningen. Het is belangrijk om te weten dat de ernst van deze problemen afhangt van persoonlijke gevoeligheid, de duur van de blootstelling en het type schimmel. Als er symptomen optreden die mogelijk gerelateerd zijn aan schimmelblootstelling, is medisch advies aan te raden voor een juiste diagnose en behandeling. Een effectieve schimmelwering in huis kan ook verlichting bieden.

 

Gezondheidsrisico’s door schimmels

Blootstelling aan schimmelsporen kan leiden tot allergische reacties zoals niezen, hoesten, huiduitslag, jeukende ogen en ademhalingsproblemen bij gevoelige individuen. Sommige schimmels produceren ook mycotoxinen, giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid. Langdurige blootstelling aan hoge niveaus van schimmelsporen en mycotoxinen kan leiden tot ernstigere gezondheidsproblemen, waaronder infecties, longziekten en immuunsysteemstoornissen.

Je ziet vooral verergering van Astma-problemen. Voor mensen met astma kan blootstelling aan schimmel leiden tot verergering van astmasymptomen, zoals hoesten, piepende ademhaling, kortademigheid en beklemming op de borst.

Maar langdurige blootstelling aan bepaalde soorten schimmel kan ook infecties van de luchtwegen veroorzaken, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. Deze infecties kunnen variëren van milde aandoeningen zoals sinusinfecties tot ernstigere aandoeningen zoals longontsteking.

En er zijn ook bijzondere gevallen, zoals hypersensitiviteitspneumonitis. Dit is een zeldzame aandoening die kan optreden bij langdurige blootstelling aan schimmel in huis. Het wordt gekenmerkt door ontsteking en littekenvorming in de longen als reactie op inademing van schimmelsporen.

Hoewel het belangrijk is om nuchter te blijven, is het wel reel om aan te nemen dat de luchtkwaliteit door schimmelgroei negatief beinvloedt kan worden. Schimmelgroei produceert vaak een onaangename geur en kan de luchtkwaliteit in een ruimte aantasten. Dit kan leiden tot een benauwde of muffe atmosfeer die oncomfortabel is om in te verblijven. Slechte luchtkwaliteit kan ook de symptomen verergeren bij mensen die al lijden aan luchtwegaandoeningen zoals astma of allergieën.

En hoewel het niet direct raakt aan de luchtwegen, raakt schimmel wel aan voedselbederf en daarmee aan serieuze gezondheidsproblemen. Schimmels kunnen groeien op voedsel en kunnen voedselbederf veroorzaken. Daar kun je behoorlijk ziek van worden.

 

Schimmelgroei in uw huis voorkomen

Om de gevaren van schimmels te beperken, is het belangrijk om vochtproblemen in gebouwen aan te pakken, zoals lekkages, condensatie en hoge luchtvochtigheid. Goede ventilatie, regelmatig schoonmaken en het handhaven van een gezond binnenklimaat kunnen ook helpen om de groei van schimmels te voorkomen.

Ingeval bouwkundige oorzaken niet direct opgelost kunnen worden, is de inzet van een echt schimmelwerende verf een economische en praktische oplossing.Daarbij mogen alleen schimmelwerende verven voorzien van een toelatingsnummer van het CTGB uit Wageningen een dergelijke claim maken. Voor uitleg over de CTGB toelatingsnummer, zie daarvoor het artikel over het Toelatingsnummer.

Gerelateerde artikelen